Показване на 1-20 от 25 записа.
Публично състезание
#№ на АОПДатаНаименование
101241-2020-000714.05.2020 г.„Демонтаж на три броя стари, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на три броя нови асансьори за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
201241-2020-000619.03.2020 г.„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на бивша Патоанатомия на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
301241-2020-000518.03.2020 г.„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
401241-2019-001216.10.2019 г.Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Оперативно отделение, находящо се в Хирургичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
501241-2019-001111.10.2019 г.„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
601241-2019-00108.10.2019 г.„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”
701241-2019-00083.09.2019 г.„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
801241-2019-000723.07.2019 г.„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Клиника „Урология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”
901241-2018-001618.12.2018 г."Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”
10Пряко договаряне- АОП №01241-2018-001512.12.2018 г.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя асансьори за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД
1101241-2018-00136.11.2018 г.“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Клиника "Неврохирургия", находяща се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”
1201241-2018-00126.11.2018 г.„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на апарати за хемодиализа и водоочистваща система за нуждите на Отделение „Диализно лечение” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1301241-2018-001115.10.2018 г.„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1401241-2018-001019.09.2018 г.„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
1501241-2018-000912.07.2018 г.„ Закупуване и доставка на дълготрайни материални активи /медицински изделия/ за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1601241-2018-000820.04.2018 г.«Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Девня, Ветрино, Суворово, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от две години»
1701241-2018-000110.01.2018 г.„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1801241-2017-001013.12.2017 г.“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Родилно отделение и Отделение “Неонатология”, находящи се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”
1901241-2017-000819.10.2017 г."Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”
2001241-2017-000612.10.2017 г.„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”