Публично състезание

№ на АОП Дата Наименование
01241-2018-0001 10.01.2018 г. „ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
01241-2017-0010 13.12.2017 г. “Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на помещения в Родилно отделение и Отделение “Неонатология”, находящи се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”
01241-2017-0008 19.10.2017 г. "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”
01241-2017-0006 12.10.2017 г. „ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
01241-2017-0005 12.09.2017 г. "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”
01241-2017-0004 11.09.2017 г. „ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
01241-2016-0008 04.11.2016 г. „ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 6 /шест/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани апарати за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”,
1241-2016-0004 15.07.2016 г. „ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1241-2016-0003 05.07.2016 г. "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”