«Осигуряване транспорт на служители на МБАЛ «Света Анна-Варна»АД по предварително определении маршрути»

Наименование«Осигуряване транспорт на служители на МБАЛ «Света Анна-Варна»АД по предварително определении маршрути»
№ на АОП01241-2014-0004
Дата на поръчката25.03.2014 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"


2. Документация за участие и образци


3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения


6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата


7. Информация за гаранциите за участие


8. Договори и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

18.11.2014 г. извършени плащания
16.12.2014 г. плащане
19.01.2015 г. извършени плащания
13.02.2015 г. извършени плащания
18.05.2015 г. информация за плащане
19.06.2015 г. извършени плащания
8.07.2015 г. извършени плащания

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение