„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на нов, цифров, дистанционно управляем скопично графичен апарат с автопозициониране, узаконяване с издаване лицензия за експлоатация и разширение на архивиращата система за медицински образи (PACS), обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка за нуждите „МБАЛ Св.Анна-Варна” АД”

Наименование„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на нов, цифров, дистанционно управляем скопично графичен апарат с автопозициониране, узаконяване с издаване лицензия за експлоатация и разширение на архивиращата система за медицински образи (PACS), обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка за нуждите „МБАЛ Св.Анна-Варна” АД”
№ на АОП 01241-2013-0001
Дата на поръчката31.01.2013 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"


2. Документация за участие и образци


3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения


6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата


7. Информация за гаранциите за участие


8. Договори и приложения

1.10.2014 г. Договори и приложения

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

18.11.2014 г. извършени плащания
19.01.2015 г. информация за плащане
19.06.2015 г. извършени плащания
8.07.2015 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение