«Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Девня, Ветрино, Суворово, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от две години»

Наименование«Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Девня, Ветрино, Суворово, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от две години»
№ на АОП01241-2014-0003
Дата на поръчката18.03.2014 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"


2. Документация за участие и образци


3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения


6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата


7. Информация за гаранциите за участие


8. Договори и приложения

1.10.2014 г. Договор

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

16.12.2014 г. плащане
19.01.2015 г. извършени плащания
18.04.2015 г. извършени плащания
18.05.2015 г. извършени плащания
19.06.2015 г. извършени плащания
8.07.2015 г. извършени плащания
12.08.2015 г. извършени плащания
11.09.2015 г. извършени плащания
9.10.2015 г. извършени плащания
10.11.2015 г. извършени плащания
8.12.2015 г. извършени плащания
8.01.2016 г. извършени плащания
12.02.2016 г. информация за плащане
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
11.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение