„ Доставка и монтаж на инсталация за медицински газове и оборудване за МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка и монтаж на инсталация за медицински газове и оборудване за МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2015-0001
Дата на поръчката9.01.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

9.01.2015 г. Решение за откриване
9.01.2015 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

9.01.2015 г. Документация

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

17.02.2015 г. Протокол № 1
20.02.2015 г. Протокол №2

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

20.02.2015 г. Решение за класиране

7. Информация за гаранциите за участие

18.04.2015 г. гаранция участие

8. Договори и приложения

4.03.2015 г. Договор

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)

4.03.2015 г. Допълнително споразумение

10. Информация за извършени плащания

19.06.2015 г. извършени плащания
9.10.2015 г. извършени плащания
10.11.2015 г. извършени плащания
8.12.2015 г. извършени плащания
8.01.2016 г. извършени плащания
12.02.2016 г. информация за плащане
9.03.2016 г. извършени плащания
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение