"Доставка на течен кислород за срок от 36 месеца за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“

Наименование"Доставка на течен кислород за срок от 36 месеца за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
№ на АОП01241-2015-0011
Дата на поръчката7.08.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура и Обявление за обществена поръчка" - по образец"

7.08.2015 г. Решение
7.08.2015 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

7.08.2015 г. Документация и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 а"


4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)

17.09.2015 г. Отлагане на заседание

5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

25.09.2015 г. Протокол 1 и приложение
5.10.2015 г. Протокол 2
5.10.2015 г. Протокол 3

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

5.10.2015 г. Решение за класиране

7. Информация за гаранциите за участие

10.12.2015 г. върната гаранция участие

8. Договори и приложения

19.10.2015 г. Договор

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


10. Информация за извършени плащания

10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане
9.01.2017 г. информация за плащане
9.02.2017 г. информация за плащане
10.04.2017 г. информация за плащане
9.06.2017 г. информация за плащане
10.07.2017 г. информация за плащане
10.08.2017 г. информация за плащане
8.09.2017 г. информация за плащане
10.10.2017 г. информация за плащане
10.11.2017 г. информация за плащане
10.12.2017 г. информация за плащане
10.01.2018 г. информация за плащане
9.03.2018 г. информация за плащане
11.06.2018 г. информация за плащане
10.08.2018 г. информация за плащане

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


12. Информация за гаранциите за изпълнение