"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура- Cobas C 311 /2012г./, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”.

Наименование"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура- Cobas C 311 /2012г./, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”.
№ на АОП9047710
Дата на поръчката17.11.2015 г.
1. Публична покана - по образец

18.11.2015 г. Публична покана

2. Документация за участие и образци

17.11.2015 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

27.11.2015 г. Протокол

5. Договори по и приложения

7.12.2015 г. Договор

6. Информация за извършени плащания

12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)

9.01.2017 г. върната гаранция изпълнение