"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”

Наименование"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”
№ на АОП1241-2016-0003
Дата на поръчката5.07.2016 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

5.07.2016 г. Решение

2. Документация за участие и образци

5.07.2016 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

14.07.2016 г. Отговор на запитване

4. Протоколи от заседания на комисията

29.08.2016 г. Протокол 1
7.09.2016 г. Протокол 2
17.09.2016 г. Протокол 3
17.09.2016 г. Приложения към Протокол 3
27.09.2016 г. Протокол 4

5. Решение за класиране

27.09.2016 г. Решение за класиране
26.10.2016 г. Решение за прекратяване на ОП №10

6. Доклад на комисията

27.09.2016 г. Доклад

7. Договори

7.11.2016 г. Договор 1
7.11.2016 г. Договор 2
7.11.2016 г. Договор 3

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация