„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП1241-2016-0004
Дата на поръчката15.07.2016 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

15.07.2016 г. Решение за откриване
15.07.2016 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

15.07.2016 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

15.07.2016 г. Решение за промяна
27.07.2016 г. Разяснение

4. Протоколи от заседания на комисията

29.08.2016 г. Протокол 1
7.09.2016 г. Протокол 2
13.09.2016 г. Протокол 3
15.09.2016 г. Протокол 4
20.09.2016 г. Протокол 5
20.09.2016 г. Приложение към Протокол 5

5. Решение за класиране

20.09.2016 г. Решение за класиране
20.09.2016 г. Приложение

6. Доклад на комисията

20.09.2016 г. Доклад

7. Договори

3.11.2016 г. Договор 1
3.11.2016 г. Договор 2
3.11.2016 г. Договор 3
3.11.2016 г. Договор 4

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

10.08.2016 г. Отлагане на първо заседание