„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 6 /шест/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани апарати за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”,

Наименование„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 6 /шест/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани апарати за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”,
№ на АОП01241-2016-0008
Дата на поръчката4.11.2016 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

4.11.2016 г. Решение
4.11.2016 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

4.11.2016 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

5.12.2016 г. Протокол 1
9.12.2016 г. Протокол 2

5. Решение за класиране

9.12.2016 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

9.12.2016 г. Доклад

7. Договори

27.12.2016 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация