„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“

Наименование„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
№ на АОП9065951
Дата на поръчката5.07.2017 г.
1. Обява

5.07.2017 г. Обява

2. Образци

5.07.2017 г. Документация и образци

3. Проект на договор

5.07.2017 г. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

9.11.2017 г. Протокол

6. Договор

21.11.2017 г. Договор -Инфомед
21.11.2017 г. Договор- Дрегер

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация