„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2017-0004
Дата на поръчката11.09.2017 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

11.09.2017 г. Решение за откриване на процедура
11.09.2017 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

11.09.2017 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

17.10.2017 г. Протокол №1
23.10.2017 г. Протокол № 2
23.10.2017 г. Приложение №1 към Протокол №2

5. Решение за класиране

23.10.2017 г. Решение за класиране
23.10.2017 г. Приложение №1

6. Доклад на комисията

23.10.2017 г. Доклад

7. Договори

6.11.2017 г. Договор 1
6.11.2017 г. Договор 2
6.11.2017 г. Договор 3
6.11.2017 г. Договор 4
7.11.2017 г. Договор 5
6.11.2017 г. Договор 6

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация