"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”

Наименование"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”
№ на АОП01241-2017-0005
Дата на поръчката12.09.2017
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

12.09.2017 Решение за откриване на процедура
12.09.2017 Обявление

2. Документация за участие и образци

12.09.2017 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията


5. Решение за класиране


6. Доклад на комисията


7. Договори


8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

28.09.2017 Решение за прекратяване на обществена поръчка