"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”

Наименование"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”
№ на АОП01241-2017-0005
Дата на поръчката12.09.2017 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

12.09.2017 г. Решение за откриване на процедура
12.09.2017 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

12.09.2017 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията


5. Решение за класиране


6. Доклад на комисията


7. Договори


8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

28.09.2017 г. Решение за прекратяване на обществена поръчка