„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2017-0006
Дата на поръчката12.10.2017 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

12.10.2017 г. Решение за откриване на процедура
12.10.2017 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

12.10.2017 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

17.10.2017 г. Отговор на запитване

4. Протоколи от заседания на комисията

15.11.2017 г. Протокол №1
21.11.2017 г. Протокол № 2
21.11.2017 г. Приложение №1 към Протокол №2

5. Решение за класиране

21.11.2017 г. Решение за класиране
21.11.2017 г. Приложение №1 към

6. Доклад на комисията

21.11.2017 г. Доклад

7. Договори

15.12.2017 г. Хелмед
15.12.2017 г. Фрезениус
15.12.2017 г. Унифарм
15.12.2017 г. Капамед
15.12.2017 г. Дъчмед

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация