„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2017-0006
Дата на поръчката12.10.2017
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

12.10.2017 Решение за откриване на процедура
12.10.2017 Обявление

2. Документация за участие и образци

12.10.2017 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

17.10.2017 Отговор на запитване

4. Протоколи от заседания на комисията

15.11.2017 Протокол №1
21.11.2017 Протокол № 2
21.11.2017 Приложение №1 към Протокол №2

5. Решение за класиране

21.11.2017 Решение за класиране
21.11.2017 Приложение №1 към

6. Доклад на комисията

21.11.2017 Доклад

7. Договори

15.12.2017 Хелмед
15.12.2017 Фрезениус
15.12.2017 Унифарм
15.12.2017 Капамед
15.12.2017 Дъчмед

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация