“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Родилно отделение и Отделение “Неонатология”, находящи се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”

Наименование“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Родилно отделение и Отделение “Неонатология”, находящи се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП01241-2017-0010
Дата на поръчката13.12.2017 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

13.12.2017 г. Решение за откриване на процедура
13.12.2017 г. Обявление за поръчка

2. Документация за участие и образци

13.12.2017 г. КСС
13.12.2017 г. Проект на договор
13.12.2017 г. Проект- схема
13.12.2017 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

18.12.2017 г. Отговор на запитване

4. Протоколи от заседания на комисията

5.02.2018 г. Протокол №3
18.01.2018 г. Протокол № 1
31.01.2018 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

5.02.2018 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

5.02.2018 г. Доклад

7. Договори

26.02.2018 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация