“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Родилно отделение и Отделение “Неонатология”, находящи се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”

Наименование“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Родилно отделение и Отделение “Неонатология”, находящи се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП01241-2017-0010
Дата на поръчката13.12.2017
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

13.12.2017 Решение за откриване на процедура
13.12.2017 Обявление за поръчка

2. Документация за участие и образци

13.12.2017 КСС
13.12.2017 Проект на договор
13.12.2017 Проект- схема
13.12.2017 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

18.12.2017 Отговор на запитване

4. Протоколи от заседания на комисията

05.02.2018 Протокол №3
18.01.2018 Протокол № 1
31.01.2018 Протокол № 2

5. Решение за класиране

05.02.2018 Решение за класиране

6. Доклад на комисията

05.02.2018 Доклад

7. Договори

26.02.2018 Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация