„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0001
Дата на поръчката10.01.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

10.01.2018 г. Решение за откриване на процедура
10.01.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

10.01.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

1.02.2018 г. Протокол 1
6.02.2018 г. Протокол 2

5. Решение за класиране

6.02.2018 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

6.02.2018 г. Доклад

7. Договори

13.03.2018 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация