„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0001
Дата на поръчката10.01.2018
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

10.01.2018 Решение за откриване на процедура
10.01.2018 Обявление

2. Документация за участие и образци

10.01.2018 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

01.02.2018 Протокол 1
06.02.2018 Протокол 2

5. Решение за класиране

06.02.2018 Решение за класиране

6. Доклад на комисията

06.02.2018 Доклад

7. Договори

13.03.2018 Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация