" Доставка на готова храна за пациентите и персонала на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД"

Наименование" Доставка на готова храна за пациентите и персонала на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД"
№ на АОП01241-2018-0003
Дата на поръчката19.02.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

16.02.2018 г. Решение за откриване на процедура
16.02.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

16.02.2018 г. Документация и образци
16.02.2018 г. Проект на договор

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

28.03.2018 г. Протокол № 1
5.04.2018 г. Протокол № 2
5.04.2018 г. Протокол № 3

5. Решение за класиране

5.04.2018 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

5.04.2018 г. Доклад

7. Договори

8.05.2018 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация