„Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, „Гинекология” и Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, „Гинекология” и Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0005
Дата на поръчката10.04.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

5.04.2018 г. Решение за откриване на процедура
5.04.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

5.04.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

2.05.2018 г. Отговор на запитване

4. Протоколи от заседания на комисията

16.05.2018 г. Протокол №1
25.05.2018 г. Протокол № 2
30.05.2018 г. Протокол №3
30.05.2018 г. Приложение №1 към Протокол №3

5. Решение за класиране

30.05.2018 г. Решение за класиране
30.05.2018 г. Приложение №1

6. Доклад на комисията

30.05.2018 г. Доклад

7. Договори

1.07.2018 г. Договори
1.07.2018 г. Приложения

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация