„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Неврохирургия" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Неврохирургия" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0007
Дата на поръчката23.04.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

20.04.2018 г. Решение за откриване на процедура
20.04.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

20.04.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

31.05.2018 г. Протокол №1
8.06.2018 г. Протокол № 2
12.06.2018 г. Протокол № 3
12.06.2018 г. Приложение №1 към Протокол №3

5. Решение за класиране

12.06.2018 г. Приложение №1
12.06.2018 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

12.06.2018 г. Доклад

7. Договори

16.07.2018 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация