«Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Девня, Ветрино, Суворово, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от две години»

Наименование«Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Девня, Ветрино, Суворово, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от две години»
№ на АОП01241-2018-0008
Дата на поръчката20.04.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

20.04.2018 г. Решение за откриване на процедура
20.04.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

20.04.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

17.05.2018 г. Протокол №1
22.05.2018 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

22.05.2018 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

22.05.2018 г. Доклад

7. Договори

4.06.2018 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация