„ Закупуване и доставка на дълготрайни материални активи /медицински изделия/ за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Закупуване и доставка на дълготрайни материални активи /медицински изделия/ за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0009
Дата на поръчката12.07.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

12.07.2018 г. Решение за откриване на процедура
12.07.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

12.07.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

6.08.2018 г. Протокол № 1
13.08.2018 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

13.08.2018 г. Приложение № 1 към Протокол № 2
13.08.2018 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

13.08.2018 г. Доклад

7. Договори

24.08.2018 г. Договор 1
24.08.2018 г. Договор 2
24.08.2018 г. Договор 3
24.08.2018 г. Договор 4

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

18.07.2018 г. Обявление за изменение на информация