„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП01241-2018-0010
Дата на поръчката19.09.2018
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

19.09.2018 Решение за откриване на процедура
19.09.2018 Обявление

2. Документация за участие и образци

19.09.2018 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

04.10.2018 Разяснение

4. Протоколи от заседания на комисията

24.10.2018 Протокол №1
06.11.2018 Протокол № 2
06.11.2018 Приложение № 1 към Протокол № 2

5. Решение за класиране

06.11.2018 Решение за класиране
06.11.2018 Приложение №1

6. Доклад на комисията

06.11.2018 Доклад

7. Договори

05.12.2018 Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация