„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП01241-2018-0010
Дата на поръчката19.09.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

19.09.2018 г. Решение за откриване на процедура
19.09.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

19.09.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

4.10.2018 г. Разяснение

4. Протоколи от заседания на комисията

24.10.2018 г. Протокол №1
6.11.2018 г. Протокол № 2
6.11.2018 г. Приложение № 1 към Протокол № 2

5. Решение за класиране

6.11.2018 г. Решение за класиране
6.11.2018 г. Приложение №1

6. Доклад на комисията

6.11.2018 г. Доклад

7. Договори

5.12.2018 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация