„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0011
Дата на поръчката15.10.2018
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

15.10.2018 Решение за откриване на процедура
15.10.2018 Обявление

2. Документация за участие и образци

15.10.2018 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

19.11.2018 Протокол №1
05.12.2018 Протокол № 2
05.12.2018 Приложение №1 към протокол № 2

5. Решение за класиране

05.12.2018 Решение за класиране
05.12.2018 Приложение №1

6. Доклад на комисията

05.12.2018 Доклад

7. Договори

02.01.2019 Договори
02.01.2019 Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация