„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0011
Дата на поръчката15.10.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

15.10.2018 г. Решение за откриване на процедура
15.10.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

15.10.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

19.11.2018 г. Протокол №1
5.12.2018 г. Протокол № 2
5.12.2018 г. Приложение №1 към протокол № 2

5. Решение за класиране

5.12.2018 г. Решение за класиране
5.12.2018 г. Приложение №1

6. Доклад на комисията

5.12.2018 г. Доклад

7. Договори

2.01.2019 г. Договори
2.01.2019 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация