„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на апарати за хемодиализа и водоочистваща система за нуждите на Отделение „Диализно лечение” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на апарати за хемодиализа и водоочистваща система за нуждите на Отделение „Диализно лечение” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0012
Дата на поръчката6.11.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

6.11.2018 г. Решение за откриване на процедура
6.11.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

6.11.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

7.12.2018 г. Протокол №1
13.12.2018 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

13.12.2018 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

13.12.2018 г. Доклад

7. Договори

9.01.2019 г. Договор-Медикосервиз
9.01.2019 г. Приложение-договор Медикосервиз
7.01.2019 г. Договор-Соломед

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация