„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на апарати за хемодиализа и водоочистваща система за нуждите на Отделение „Диализно лечение” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на апарати за хемодиализа и водоочистваща система за нуждите на Отделение „Диализно лечение” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2018-0012
Дата на поръчката06.11.2018
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

06.11.2018 Решение за откриване на процедура
06.11.2018 Обявление

2. Документация за участие и образци

06.11.2018 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

07.12.2018 Протокол №1
13.12.2018 Протокол № 2

5. Решение за класиране

13.12.2018 Решение за класиране

6. Доклад на комисията

13.12.2018 Доклад

7. Договори

09.01.2019 Договор-Медикосервиз
09.01.2019 Приложение-договор Медикосервиз
07.01.2019 Договор-Соломед

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация