“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Клиника "Неврохирургия", находяща се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”

Наименование“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Клиника "Неврохирургия", находяща се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП01241-2018-0013
Дата на поръчката06.11.2018
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

06.11.2018 Решение за откриване на процедура
06.11.2018 Обявление

2. Документация за участие и образци

06.11.2018 Документация
06.11.2018 Проект на договор
06.11.2018 КС

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

07.12.2018 Протокол № 1
17.12.2018 Протокол № 2
18.12.2018 Протокол № 3

5. Решение за класиране

18.12.2018 Решение за класиране

6. Доклад на комисията

18.12.2018 Доклад

7. Договори

04.01.2019 Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация