“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Клиника "Неврохирургия", находяща се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”

Наименование“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Клиника "Неврохирургия", находяща се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП01241-2018-0013
Дата на поръчката6.11.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

6.11.2018 г. Решение за откриване на процедура
6.11.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

6.11.2018 г. Документация
6.11.2018 г. Проект на договор
6.11.2018 г. КС

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

7.12.2018 г. Протокол № 1
17.12.2018 г. Протокол № 2
18.12.2018 г. Протокол № 3

5. Решение за класиране

18.12.2018 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

18.12.2018 г. Доклад

7. Договори

4.01.2019 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация