Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя асансьори за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД

НаименованиеДоставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя асансьори за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД
№ на АОППряко договаряне- АОП №01241-2018-0015
Дата на поръчката12.12.2018
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка
2. Документация за участие и образци

..
3. Разяснения и отговори на запитвания

..
4. Протоколи от заседания на комисията

..
5. Решение за класиране

..
6. Доклад на комисията

..
7. Договори

..
8. Допълнителни споразумения

..
9. Допълнителна информация

..