Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя асансьори за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД

НаименованиеДоставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя асансьори за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД
№ на АОППряко договаряне- АОП №01241-2018-0015
Дата на поръчката12.12.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

12.12.2018 г. Решение за откриване на процедура

2. Документация за участие и образци


3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията


5. Решение за класиране


6. Доклад на комисията


7. Договори


8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация