"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”

Наименование"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”
№ на АОП01241-2018-0016
Дата на поръчката18.12.2018 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

18.12.2018 г. Решение за откриване на процедура
18.12.2018 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

18.12.2018 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

16.01.2019 г. Протокол №1
21.01.2019 г. Протокол № 2
21.01.2019 г. Приложение № 1 към Протокол № 2

5. Решение за класиране

21.01.2019 г. Решение за класиране
21.01.2019 г. Приложение №1

6. Доклад на комисията

21.01.2019 г. Доклад

7. Договори

1.03.2019 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация