„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Клиника „Урология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”

Наименование„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Клиника „Урология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”
№ на АОП01241-2019-0007
Дата на поръчката23.07.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

23.07.2019 г. Решение за откриване на процедура
23.07.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

23.07.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

13.08.2019 г. Протокол № 1
19.08.2019 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

19.08.2019 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

19.08.2019 г. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

7. Договори

2.09.2019 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация