„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Клиника „Урология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”

Наименование„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Клиника „Урология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”
№ на АОП01241-2019-0007
Дата на поръчката23.07.2019
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

23.07.2019 Решение за откриване на процедура
23.07.2019 Обявление

2. Документация за участие и образци

23.07.2019 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

13.08.2019 Протокол № 1
19.08.2019 Протокол № 2

5. Решение за класиране

19.08.2019 Решение за класиране

6. Доклад на комисията

19.08.2019 Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

7. Договори

02.09.2019 Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация