„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2019-0008
Дата на поръчката3.09.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

3.09.2019 г. Решение за откриване на процедура
3.09.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

3.09.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

25.09.2019 г. Протокол № 1
1.10.2019 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

1.10.2019 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

1.10.2019 г. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

7. Договори

14.10.2019 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация