„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”

Наименование„ Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя нови, неупотребявани и нерециклирани видеоендоскопи, съвместими с налична ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS, за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
№ на АОП01241-2019-0008
Дата на поръчката03.09.2019
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

03.09.2019 Решение за откриване на процедура
03.09.2019 Обявление

2. Документация за участие и образци

03.09.2019 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

25.09.2019 Протокол № 1
01.10.2019 Протокол № 2

5. Решение за класиране

01.10.2019 Решение за класиране

6. Доклад на комисията

01.10.2019 Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

7. Договори

14.10.2019 Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация