„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2019-0009
Дата на поръчката7.10.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

7.10.2019 г. Решение за откриване на процедура
7.10.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

9.10.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

22.10.2019 г. Разяснение

4. Протоколи от заседания на комисията

26.11.2019 г. Протокол № 1
29.11.2019 г. Протокол № 2
29.11.2019 г. Приложение № 1 към Протокол № 2

5. Решение за класиране

29.11.2019 г. Решение за класиране
29.11.2019 г. Приложение № 1

6. Доклад на комисията

29.11.2019 г. Доклад

7. Договори

16.01.2020 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация