„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”

Наименование„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”
№ на АОП01241-2019-0010
Дата на поръчката08.10.2019
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

08.10.2019 Решение за откриване на процедура
08.10.2019 Обявление

2. Документация за участие и образци

26.02.2020 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

06.01.2020
09.01.2020 Протокол № 2

5. Решение за класиране

09.01.2020 Решение за класиране

6. Доклад на комисията

09.01.2020 Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

7. Договори

10.02.2020 Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

01.11.2019 Временна мярка спиране на процедурата""
25.11.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация