„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”

Наименование„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”
№ на АОП01241-2019-0010
Дата на поръчката8.10.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

8.10.2019 г. Решение за откриване на процедура
8.10.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

26.02.2020 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

6.01.2020 г.
9.01.2020 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

9.01.2020 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

9.01.2020 г. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

7. Договори

10.02.2020 г. Договор

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

1.11.2019 г. Временна мярка спиране на процедурата""
25.11.2019 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация