„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП01241-2019-0011
Дата на поръчката11.10.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

11.10.2019 г. Решение за откриване на процедура
11.10.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

11.10.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

23.10.2019 г. Разяснение

4. Протоколи от заседания на комисията

13.11.2019 г. Протокол № 1
20.11.2019 г. Протокол № 2
20.11.2019 г. Приложение № 1 към Протокол № 2

5. Решение за класиране

20.11.2019 г. Решение за класиране
20.11.2019 г. Приложение № 1

6. Доклад на комисията

20.11.2019 г. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

7. Договори

2.01.2020 г. Договори

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация