Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Оперативно отделение, находящо се в Хирургичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД

НаименованиеИзбор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Оперативно отделение, находящо се в Хирургичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
№ на АОП01241-2019-0012
Дата на поръчката16.10.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

16.10.2019 г. Решение за откриване на процедура
16.10.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

16.10.2019 г.

3. Разяснения и отговори на запитвания

31.10.2019 г. Разяснение

4. Протоколи от заседания на комисията

17.12.2019 г. Протокол № 1
23.12.2019 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

23.12.2019 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

23.12.2019 г. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

7. Договори

9.01.2020 г. Договор -СМР
10.01.2020 г. Договор-Медицински газове

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация