Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Оперативно отделение, находящо се в Хирургичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД

НаименованиеИзбор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Оперативно отделение, находящо се в Хирургичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
№ на АОП01241-2019-0012
Дата на поръчката16.10.2019