"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”

Наименование"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”
№ на АОП01241-2019-0014
Дата на поръчката9.12.2019 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

11.12.2019 г. Решение за откриване
11.12.2019 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

11.12.2019 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

7.02.2020 г. Протокол № 1
12.02.2020 г. Протокол № 2
12.02.2020 г. Приложение № 1 към Протокол № 2

5. Решение за класиране

12.02.2020 г. Приложение към Решение за класиране
12.02.2020 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

12.02.2020 г. Доклад на комисията

7. Договори

2.03.2020 г. Договори
4.03.2020 г. Договор-Диагонал

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация