„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“

Наименование„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
№ на АОП01241-2020-0005
Дата на поръчката18.03.2020
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка
2. Документация за участие и образци
3. Разяснения и отговори на запитвания

..
4. Протоколи от заседания на комисията

..
5. Решение за класиране

..
6. Доклад на комисията

..
7. Договори

..
8. Допълнителни споразумения

..
9. Допълнителна информация

..