„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“

Наименование„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
№ на АОП01241-2020-0005
Дата на поръчката18.03.2020
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

18.03.2020 Решение
18.03.2020 Обявление

2. Документация за участие и образци

18.03.2020 Документация и образци
10.04.2020 Технически проект

3. Разяснения и отговори на запитвания

10.04.2020 Разяснение
10.04.2020 Технически проект
30.04.2020 Разяснения
04.05.2020 Разяснение
11.05.2020 Разяснение

4. Протоколи от заседания на комисията


5. Решение за класиране

03.08.2020 Решение за прекратяване на обществена поръчка

6. Доклад на комисията


7. Договори


8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

15.04.2020 Решение за изменение