„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“

Наименование„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
№ на АОП01241-2020-0005
Дата на поръчката18.03.2020 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

18.03.2020 г. Решение
18.03.2020 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

18.03.2020 г. Документация и образци
10.04.2020 г. Технически проект

3. Разяснения и отговори на запитвания

10.04.2020 г. Разяснение
10.04.2020 г. Технически проект
30.04.2020 г. Разяснения
4.05.2020 г. Разяснение
11.05.2020 г. Разяснение

4. Протоколи от заседания на комисията


5. Решение за класиране

3.08.2020 г. Решение за прекратяване на обществена поръчка

6. Доклад на комисията


7. Договори


8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

15.04.2020 г. Решение за изменение