„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на бивша Патоанатомия на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“

Наименование„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на бивша Патоанатомия на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
№ на АОП01241-2020-0006
Дата на поръчката19.03.2020
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

19.03.2020 Решение
19.03.2020 Обявление

2. Документация за участие и образци

19.03.2020 Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията


5. Решение за класиране


6. Доклад на комисията


7. Договори


8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация

15.04.2020 Решение за изменение
24.04.2020 Решение за прекратяване на обществена поръчка