„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на бивша Патоанатомия на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“

Наименование„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на бивша Патоанатомия на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
№ на АОП01241-2020-0006
Дата на поръчката19.03.2020
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка
2. Документация за участие и образци
3. Разяснения и отговори на запитвания

..
4. Протоколи от заседания на комисията

..
5. Решение за класиране

..
6. Доклад на комисията

..
7. Договори

..
8. Допълнителни споразумения

..
9. Допълнителна информация

..