„Демонтаж на три броя стари, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на три броя нови асансьори за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Демонтаж на три броя стари, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на три броя нови асансьори за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП01241-2020-0007
Дата на поръчката14.05.2020 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

14.05.2020 г. Решение
14.05.2020 г. Обявление

2. Документация за участие и образци

14.05.2020 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

22.06.2020 г. Протокол № 1
26.06.2020 г. Протокол № 2

5. Решение за класиране

26.06.2020 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

26.06.2020 г. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

7. Договори

24.07.2020 г. Договор-Лефтком
27.07.2020 г. Договор с подизпълнител-Бокат Боневи

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация