„Демонтаж на три броя стари, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на три броя нови асансьори за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Демонтаж на три броя стари, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на три броя нови асансьори за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП01241-2020-0007
Дата на поръчката14.05.2020
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка
2. Документация за участие и образци
3. Разяснения и отговори на запитвания

..
4. Протоколи от заседания на комисията

..
5. Решение за класиране

..
6. Доклад на комисията

..
7. Договори

..
8. Допълнителни споразумения

..
9. Допълнителна информация

..