„Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Света Анна-Варна” АД въз основа на Рамкови споразумения № РД-11-163/29.03.2021г."

Наименование„Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Света Анна-Варна” АД въз основа на Рамкови споразумения № РД-11-163/29.03.2021г."
№ на АОП00080-2020-0009
Дата на поръчката17.05.2021 г.
1. Покана

17.05.2021 г. Покана

2. Проект на договор

17.05.2021 г. Проект на договор

3. Протокол от заседание на комисия

9.06.2021 г. Протокол № 1
9.06.2021 г. Приложение № 1

4. Решение за класиране

9.06.2021 г. Решение за класиране
9.06.2021 г. Приложение № 1

5. Договор


6. Допълнителна информация