Показване на 21-36 от 36 записа.
Открити процедури
#№ на АОПДатаНаименование
2101241-2013-00165.12.2013 г. "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД по обособени позиции".
2201241-2013-001317.10.2013 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ" НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "
2301241-2013-0014 12.11.2013 г."Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиниките „Урология”, „Съдова хирургия” и „Коремна хирургия” и Отделение "УНГ" на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД по обособени позиции".
2401241-2013-000617.04.2013 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
2501241-2013-000717.04.2013 г."АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА,СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
2601241-2014-001312.11.2014 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Ортопедия и травматология" на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
2701241-2014-000118.02.2014 г." Доставка на готова храна за пациентите и персонала на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД"
2801241-2014-000613.05.2014 г."АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА,СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
2901241-2014-0011 9.09.2014 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
3001241-2014-000817.07.2014 г.„Доставка на медицинска апаратура – комплексно оборудване за гастроентерологични изследвания и терапия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”.
3101241-2013-000517.04.2013 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "
3201241-2014-00071.10.2014 г."Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД
3301241-2014-000530.04.2014 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "
3401241-2013-00115.06.2013 г."Доставка чрез периодични заявки на медикаменти за нуждите на МБАЛ Света Анна-Варна”АД "
35 01241-2013-000822.04.2013 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
3601241-2014-000929.07.2014 г."Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД"