Показване на 1-20 от 28 записа.
Открита процедура
#№ на АОПДатаНаименование
101241-2020-000802.06.2020„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
201241-2020-000418.03.2020„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
301241-2020-000317.03.2020 „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, „Гинекология” и Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
401241-2020-000912.03.2020„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
501241-2020-000209.03.2020«Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от три години»
601241-2020-000113.01.2020Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
701241-2019-001409.12.2019"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”
801241-2019-001306.12.2019„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
901241-2019-000907.10.2019„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
1001241-2019-000515.05.2019„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Неврохирургия" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1101241-2019-000403.05.2019„Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”
1201241-2019-000318.04.2019„Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, „Гинекология” и Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1301241-2019-000218.04.2019„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Ортопедия и травматология" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1401241-2019-000115.01.2019Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
1501241-2018-001421.11.2018„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1601241-2018-000723.04.2018„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Неврохирургия" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1701241-2018-000619.04.2018„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1801241-2018-000510.04.2018„Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, „Гинекология” и Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
1901241-2018-000402.04.2018„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Ортопедия и травматология" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
2001241-2018-000319.02.2018" Доставка на готова храна за пациентите и персонала на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД"