Показване на 21-28 от 28 записа.
Открита процедура
#№ на АОПДатаНаименование
2101241-2018-000215.01.2018 г.Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
2201241-2017-000719.10.2017 г.„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
2301241-2017-000323.03.2017 г.„Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
2401241-2017-000215.02.2017 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
2501241-2017-000120.01.2017 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”- ОМК
2601241-2016-000726.09.2016 г.Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
2701241-2016-000631.08.2016 г.„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
2801241-2016-000530.08.2016 г.„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”