Показване на 1-17 от 17 записа.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
#№ на АОПДатаНаименование
1909725717.03.2020Ремонт на стълбище на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
2909502703.12.2019“Осигуряване на застраховка "Професионална отговорност на медицинския персонал" и "Гражданска отговорност на юридическо лице" за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”
3909248013.09.2019„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
4908976301.07.2019„Възстановяване на външните стени на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
5908410210.12.2018“Осигуряване на застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал и „Гражданска отговорност на юридическо лице” за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”
6908062911.09.2018„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
7907862218.07.2018„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дизелов генератор в МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
8907176615.12.2017„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
9Покана по реда на ПРУПДТДДУК21.11.2017“Избор на финансова институция за обслужване на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
10907018009.11.2017„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на абонатни станции в Хирургичен и Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
11906762324.08.2017„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
12906710409.08.2017„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
13906595105.07.2017„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
14906580030.06.2017“Осигуряване на застраховка професионална отговорност на медицинския персонал за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”
15906542120.06.2017„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”-Ортопедия
16905490002.08.2016„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
17905406405.07.2016„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”