Показване на 1-20 от 28 записа.
Публични покани
#№ на АОПДатаНаименование
1905187330.03.2016 г."Доставка на нова , неупотребявана многофункционална дигитална ултразвукова система за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД"
29047787- 11.22ч.18.11.2015 г."Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за Cobas C 311 /2012 г./ нуждите на МДЛ „Клинична лаборатория на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД"
3904771017.11.2015 г."Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура- Cobas C 311 /2012г./, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”.
49047711- оттеглена на 18.11.2015г. 10:37ч.17.11.2015 г."Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за Cobas C 311 /2012 г./ нуждите на МДЛ „Клинична лаборатория на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД".
5904411022.07.2015 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "
6904409622.07.2015 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "
7904399120.07.2015 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "
8904399320.07.2015 г."Доставка чрез периодични заявки на стопански консуматив за нуждите на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД "
9904389716.07.2015 г."Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД "
10904323326.06.2015 г.„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащ терен на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
11904219627.05.2015 г.„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
12902837116.04.2014 г."ДОСТАВКА НА НОВ ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ” КЪМ МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД”
13 903745715.12.2014 г."Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД "
1490369462.12.2014 г.„Извършване на РСМР дейности и текущ ремонт в ОАИЛ на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
1590255897.02.2014 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ” НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“АД
16901579423.05.2013 г."ДОСТАВКА НА НОВ- НЕУПОТРЕБЯВАН И НЕРЕЦИКЛИРАН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР ЗА НУЖДИТЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД”
17901678721.06.2013 г.„Доставка на нова-неупотребявана и нерециклирана автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотична чувствителност за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
1890207007.10.2013 г.“ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА”АД
19902837516.04.2014 г."ДОСТАВКА НА НОВ ИНТУБАЦИОНЕН ВИДЕОБРОНХОСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ОАИЛ НА МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД”
2090301696.06.2014 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД "