Показване на 1-20 от 36 записа.
Открити процедури
#№ на АОПДатаНаименование
101241-2016-000225.03.2016 г. «Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Девня, Ветрино, Суворово, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от две години»
201241-2016-00017.03.2016 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
301241-2015-001411.12.2015 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” и „Коремна хирургия” и Отделения „УНГ” и „Съдова хирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
401241-2015-001319.11.2015 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
5001241-2015-001215.10.2015 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
601241-2015-00117.08.2015 г."Доставка на течен кислород за срок от 36 месеца за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“
701241-2015-001028.07.2015 г.„ Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
801241-2015-000923.07.2015 г.„ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
901241-2015-00081.06.2015 г."Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”.
1001241-2015-00071.06.2015 г.„ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
1101241-2015-000211.02.2015 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
1201241-2015-00019.01.2015 г.„ Доставка и монтаж на инсталация за медицински газове и оборудване за МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
1301241-2014-001522.12.2014 г.„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиниките „Урология” , „Съдова хирургия” , „Коремна хирургия” и Отделение „УНГ” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
1401241-2014-000318.03.2014 г.«Транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа в МБАЛ „Света Анна-Варна“АД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Бяла, Провадия, Девня, Ветрино, Суворово, Вълчи дол, Белослав, Аксаково, Аврен и Дългопол за период от две години»
15 01241-2013-000131.01.2013 г.„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на нов, цифров, дистанционно управляем скопично графичен апарат с автопозициониране, узаконяване с издаване лицензия за експлоатация и разширение на архивиращата система за медицински образи (PACS), обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка за нуждите „МБАЛ Св.Анна-Варна” АД”
16 01241-2013-00028.04.2013 г.„Доставка, монтаж, пускане в действие, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на новa система за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI – equipment) 1,5 T, за нуждите „МБАЛ Св.Анна-Варна” АД”
1701241-2013-000316.04.2013 г."Доставка чрез периодични заявки на хигиенни материали и консумативи за нуждите на МБАЛ "Света Анна - Варна" АД по обособени позиции"
18 01241-2013-001525.11.2013 г."ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
1901241-2014-000425.03.2014 г.«Осигуряване транспорт на служители на МБАЛ «Света Анна-Варна»АД по предварително определении маршрути»
2001241-2014-000219.02.2014 г."Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД по обособени позиции".