„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиниките „Урология” , „Съдова хирургия” , „Коремна хирургия” и Отделение „УНГ” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиниките „Урология” , „Съдова хирургия” , „Коремна хирургия” и Отделение „УНГ” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
№ на АОП01241-2015-0003
Дата на поръчката31.03.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура - по образец

31.03.2015 г. Решение

2. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


3. Протоколи от заседания на комисията и приложения

16.04.2015 г. Протокол 1
16.04.2015 г. Протокол 2
16.04.2015 г. Протокол 3
16.04.2015 г. Протокол 4

4. Доклад на комисията

16.04.2015 г. Доклад

5. Решение по чл. 38 от ЗОП за завървшване на процедурата

16.04.2015 г. Решение за класиране
16.04.2015 г. Приложение №1

6. Договори и приложения

5.05.2015 г. Договори1
5.05.2015 г. Договори2

7. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


8. Информация за извършени плащания

12.08.2015 г. извършени плащания
11.09.2015 г. извършени плащания
9.10.2015 г. извършени плащания
8.01.2016 г. информация за плащане
12.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания

9. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


10. Информация за гаранциите за изпълнение

11.07.2016 г. върната гаранция изпълнение

11. Покана за участие и образци

31.03.2015 г. Покана
31.03.2015 г. Образци

12. Становище на изпълнителния директор на АОП