„Доставка и разпределение на разпределение на природен газ за нуждите за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД" за период от 4 години.

Наименование„Доставка и разпределение на разпределение на природен газ за нуждите за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД" за период от 4 години.
№ на АОП01241-2015-0006
Дата на поръчката13.05.2015 г.
1. Решение за откриване на процедура - по образец

13.05.2015 г. Решение

2. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


3. Протоколи от заседания на комисията и приложения


4. Доклад на комисията


5. Решение по чл. 38 от ЗОП за завървшване на процедурата


6. Договори и приложения


7. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)


8. Информация за извършени плащания

12.02.2016 г. информация за плащане
9.03.2016 г. извършени плащания
13.04.2016 г. извършени плащания
12.05.2016 г. информация за плащане
10.06.2016 г. извършени плащания
11.07.2016 г. извършени плащания
12.08.2016 г. информация за плащане
12.09.2016 г. информация за плащане
12.10.2016 г. информация за плащане
11.11.2016 г. информация за плащане
9.12.2016 г. информация за плащане
9.01.2017 г. информация за плащане
9.02.2017 г. информация за плащане
9.03.2017 г. информация за плащане
10.04.2017 г. информация за плащане
10.05.2017 г. информация за плащане
9.06.2017 г. информация за плащане
10.07.2017 г. информация за плащане
10.08.2017 г. информация за плащане
8.09.2017 г. информация за плащане
10.10.2017 г. информация за плащане
10.11.2017 г. информация за плащане
10.12.2017 г. информация за плащане
10.01.2018 г. информация за плащане
11.02.2018 г. информация за плащане
12.03.2018 г. информация за плащане
10.04.2018 г. информация за плащане
10.05.2018 г. информация за плащане
11.06.2018 г. информация за плащане
10.07.2018 г. информация за плащане
10.08.2018 г. информация за плащане

9. Информация за датите и основанията за приключване на договорите


10. Информация за гаранциите за изпълнение

9.01.2017 г. информация за плащане

11. Покана за участие и образци


12. Становище на изпълнителния директор на АОП

3.06.2015 г. Становище на АОП