„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Наименование„Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”
№ на АОП9054064
Дата на поръчката5.07.2016 г.
1. Обява

5.07.2016 г. Обява

2. Образци

5.07.2016 г. Образци
5.07.2016 г. Образец- техническа специф.

3. Проект на договор

5.07.2016 г. проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


5. Протокол от заседание на комисията

16.08.2016 г. Протокол

6. Договор

3.10.2016 г. Договор 1
3.10.2016 г. Договор 2
3.10.2016 г. Договор 3

7. Допълнителни споразумения


8. Друга информация