Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

НаименованиеДоставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
№ на АОП01241-2016-0007
Дата на поръчката26.09.2016 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


2. Документация за участие и образци

26.09.2016 г. Документация и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания


4. Протоколи от заседания на комисията

3.11.2016 г. Протокол 1
11.11.2016 г. Протокол 2
14.11.2016 г. Протокол 3

5. Решение за класиране

14.11.2016 г. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

14.11.2016 г. Доклад

7. Договори

7.12.2016 г. Договор

8. Допълнителни споразумения

9.01.2018 г. Допълнително споразумение

9. Допълнителна информация

12.01.2018 г. Обявление за изменение на договор