Вътрешни правила по чл. 8 "б" от ЗОП

НаименованиеВътрешни правила по чл. 8 "б" от ЗОП
№ на АОП
Дата на поръчката27.10.2014 г.