„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”- ОМК

Наименование„ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”- ОМК
№ на АОП01241-2017-0001
Дата на поръчката20.01.2017 г.
1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

20.01.2017 г. Обявление
20.01.2017 г. Решение за откриване

2. Документация за участие и образци

20.01.2017 г. Документация

3. Разяснения и отговори на запитвания

30.01.2017 г. Разяснение 1
3.02.2017 г. Разяснение 2
13.02.2017 г. Разяснение 3
17.02.2017 г. Разяснение 4

4. Протоколи от заседания на комисията

23.03.2017 г. Протокол 1
23.03.2017 г. Приложение 1 към Протокол 1
23.03.2017 г. Приложение 2 към Протокол 1
30.03.2017 г. Протокол 2
7.04.2017 г. Протокол 3
18.04.2017 г. Протокол 4
18.04.2017 г. Приложение 1 към Протокол 4
25.04.2017 г. Протокол 5
27.04.2017 г. Протокол 6
27.04.2017 г. Приложение 1 към протокол 4

5. Решение за класиране

27.04.2017 г. Решение за класиране
27.04.2017 г. Приложение 1
27.04.2017 г. Приложение 2
30.06.2017 г. Решение за изменение на класиране
30.06.2017 г. Приложение 1 към Решение за изменение

6. Доклад на комисията

27.04.2017 г. Доклад на комисията

7. Договори

12.06.2017 г. Договор 1
12.06.2017 г. Договор 2
12.06.2017 г. Договор 3
12.06.2017 г. Договор 4
12.06.2017 г. Договор 5
12.06.2017 г. Договор 6
12.06.2017 г. Договор 7
12.06.2017 г. Договор 8
12.06.2017 г. Договор 9
12.06.2017 г. Договор 10
12.06.2017 г. Договор 11
12.06.2017 г. Договор 12
12.06.2017 г. Договор 13
12.06.2017 г. Договор 14
12.06.2017 г. Договор 15
12.06.2017 г. Договор 16
12.06.2017 г. Договор 17
12.06.2017 г. Договор 18
1.07.2017 г. Договор 19

8. Допълнителни споразумения


9. Допълнителна информация